Informasjon til våre kunder

STA Travel Norge er et franchiseselskap av STA Travel International,  og har ingen finansiell forbindelse eller forbindelser vedr. eierskap utover dette.

Ingen av våre kunder vil bli skadelidende av at STA International stenger dørene.

STA Travel Norge