Select Page

Reisevilkår for STA Travel

Generelle betingelser og informasjon

Navn i følge pass
Vennligst kontroller at alle navn som fremgår av reiseplanen stemmer overens med passet. Dette er svært viktig i forhold til flybilletter og eventuelle visum. Ta kontakt umiddelbart med din reisekonsulent ved eventuelle uoverensstemmelser. Vennligst bemerk at det i mange tilfelle ikke er mulig å endre navn på flybilletten. STA Travel er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Depositum
Ved bestilling blir det innkrevd et depositum på minimum kr. 3.000 per person med mindre annet er avtalt. Vennligst bemerk at enkelte flybilletter må betales umiddelbart etter bestilling. Depositum betales ved bruk av tilsendte betalingsinformasjon.

Restbeløpet
Restbeløpet forfaller normalt til betaling 10 uker før avreise med mindre annet er opplyst. Ved bestilling av reise mindre enn 10 uker før avreise forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart etter utsendelse av betalingsinformasjon og ordrebekreftelse. Overholdes ikke fristen for betaling av restbeløpet bortfaller avtalen og kunden mister sitt depositum.

Skatter og Avgifter
Valuta, oljepris og andre forhold påvirker de skatter og avgifter som legges på billetten og dette kan endres helt frem til billetten utstedes. Man kan sikre seg mot økning i skattene ved å betale for billetten umiddelbart ved bestilling. Hvis ikke må alle eventuelle økninger som kommer etter bestilling innkreves fra kunden før avreise, på vegne av flyselskapet.

Gebyrer
I spesielle tilfeller kan det innkreves reservasjonsgebyr. Dette vil i så tilfelle opplyses om sammen med tilbudet.

Endringer
Dersom det er mulig å foreta navneendring eller annen endring, blir det beregnet et gebyr på kr. 500 per person per endring i tillegg til gebyrer som tilkommer fra leverandørene.

Avbestilling
Følgende regler gjelder ved avbestilling av flybilletter:

1) Ved avbestilling mer enn 24 timer før avreise (gjelder virkedager) blir det beregnet et ekspedisjonsgebyr på kr. 3.000 per person eller innbetalt depositum pluss eventuelle gebyr fra våre samarbeidspartnere (Bemerk at enkelte flybilletter ikke er refunderbare).

2) Ved avbestilling mindre enn 24 timer før avreisen (gjelder virkedager) kan totalbeløpet for reisen kreves betalt.

3) For landarrangementer gjelder andre regler så sjekk med din reisekonsulent.

Det anbefales at reisende har avbestillingsforsikring som dekker disse utgiftene ved egen sykdom, akutt sykdom eller død i nærmeste familie. STA Travel tilbyr gunstige forsikringer til sine reisende gjennom Europeiske Reiseforsikring.

Pass, visum og reiseforsikring
Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i orden på reisen. Passet må minimum være gyldig 6 måneder etter hjemkomst.

Det kreves visum til Australia. STA Travel kan ordne med 3 måneder turistvisum til sine reisende etter ønske.

Fra 12. januar 2009 må alle som skal reise til USA uten visum, registrere seg elektronisk på forhånd. Dette betyr at alle nordmenn som reiser visumfritt til USA med elektronisk pass, må fylle ut skjemaet på https://esta.cbp.dhs.gov/esta senest tre dager før avreise. Registreringen er gyldig i to år, og man kan reise fram og tilbake så mange ganger man vil.

Vennligst sjekk om reiseruten går via USA, da det ikke alltid fremkommer på reiseplanen.

Husk gyldig pass og reiseforsikringsbevis med kontakt informasjon og polisenummer. Vi anbefaler at ta kopi av pass og medbringe på reisen i tilfelle man skulle miste passet. Det er en god ide at gjøre seg kjent med vilkårene i din reiseforsikring. Ta kontakt om du trenger reiseforsikring. Vi samarbeider med Gouda Reiseforsikring.

Mangler som påvises under reisen
Dersom kunder mener det er grunn til klage eller kan påvise mangler under reisen, skal klage rettes til leverandøren på stedet (for eksempel hotellet), slik at mangelen kan utbedres eller problemet løses. Dersom problemet/mangelen ikke blir løst må dette påpekes skriftlig og man må få underskrift på dette av leverandøren, slik at STA Travel kan ta opp problemet med leverandøren i etterkant.

Lov om pakkereiser
STA Travel sine reisevilkår bygger på Lov om pakkereiser for reiser som faller innenfor definisjonen i Lov om pakkereiser. Pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for bedriftskunder. Ved salg av kun flybilletter eller andre reisetjenester som ikke er pakkereise, opptrer vi kun som agent for flyselskapet eller den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med slike reisetjenester må rettes direkte til leverandøren av disse.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendringer grunnet forhold som vi ikke har innflytelse over, som for eksempel endring i valutakurser, olje- og brennstoffpriser, skatter og avgifter. Ved økninger som følge av eventuelle endringer vil dette bli fakturert uten varsel senest 20 dager før avreisedato. Dette gjelder også selv om sluttfaktura er sendt og betalt tidligere. Ved en eventuell etterfakturering utregnes differansen mellom valutakurs ved ordreinngåelse og valutakurs på tidspunktet for etterfakturering. Dette gjelder kun de elementene der vi betaler eksterne leverandører i utenlandsk valuta. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent kan kunden heve avtalen. Ved reduksjoner i valuta, oljepriser, skatter og avgifter eller lignende vil dette på den andre siden gi en tilsvarende reduksjon i prisen. Flytider og -selskap kan bli endret som følge av forhold som vi ikke har innflytelse over. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Øvrige forhold som vi ikke har kontroll over, som vær, uroligheter, stengte veier, skogbrann, seilingsforhold, streik etc. kan føre til endringer i reiseprogrammet. Vi vil da endre reiseprogrammet så godt som mulig uten at erstatningsansvar oppstår.

Vaksinasjoner
For informasjon om vaksinasjoner kontakt din lege eller se www.landsider.no for aktuell informasjon.

Medisin
Reseptfri medisin kan fritt tas med. Hvis du tar med større mengder reseptbelagt medisin, bør du få med en engelskspråklig erklæring om bruk av medisin fra lege.

Kreditkort eller kontanter
Det mest utbredte betalingsmiddel er kreditkort. Reisesjekker brukes omtrent ikke lenger. Kontakt banken hvis du ønsker flere opplysninger.

Innreiseskjema
På flyet får man utlevert et innreiseskjema som skal fylles ut. Dette skjema innleveres i tollen.

Lokale flyplassavgifter
Ved internasjonal avreise fra New Zealand betales en flyplassavgift på NZD 25. Fra Bangkok, Thailand betales THB 500. Det kan forekomme flyplassavgift fra andre land også.

Internasjonal førerkort
Skal man kjøre bil i Australia eller New Zealand så anbefaler vi å anskaffe seg et internasjonalt førerkort. Dette fås hos NAF. Se evtentuelt www.naf.no.

Tollbestemmelser
Til Australia er det ikke lov å innføre noen form for matvarer heller ikke hermetikk. Dyr, Levende eller utstoppet. Planter, blomster, nøtter og jord. De australske myndigheter håndhever disse restriksjoner svært kraftig og kan skrive bøter på stedet. For mer informasjon se www.border.gov.au. Til New Zealand er det omtrent samme retningslinjer. For mer informasjon se www.customs.govt.nz. Det er alltid den reisendes ansvar at gjeldende regler blir overholdt. Er du i tvil kontakt det gjeldende lands ambassade.

Rebekreftelse og tidsendring av flybilletter
Vi oppfordrer at man bekrefter flyreisene sine 72 timer før avreise, men det er ingen betingelse. Ta kontakt med flyselskapet lokalt. Dette gjelder også lokale flystrekninger som ofte kan endre seg etter at man har reist fra Norge. Det kan være endringer på tider, flynummer etc. som vi ikke får kommunisert tidsnok.

Vær oppmerksom på at dersom man ikke benytter flystrekninger i reisen kan/vil dette medføre at resten av flybilletten blir kansellert.

ISIC-, IYTC- og ITIC-kort
For visse typer STA Travels billetter kreves det at man har et ISIC, IYTC eller ITIC kort. Disse kan kjøpes i våre butikker mot at man dokumentere med et gyldig studentbevis eller legitimasjon på at man er under 26 år eller lærer/lærerstudent.

Enkeltreise
Mange destinasjoner krever at man viser til en utreisebillett fra landet man reiser inn til. Sjekk med ambassaden for hvilke regler som gjelder til de ulike landene.

Nyhetsbrev fra STA Travel

Vær den første som mottar kampanjetilbud og eventyrlige reisetips fra hele verden

close-link