Select Page

Reisevilkår for STA Travel

Generelle betingelser og informasjon


Navn i følge pass
Vennligst kontroller at alle navn som fremgår av reiseplanen stemmer overens med passet. Dette er svært viktig i forhold til flybilletter og eventuelle visum. Ta kontakt umiddelbart med din reisekonsulent ved uoverensstemmelser. Merk også at det i mange tilfeller ikke er mulig å endre navn på flybilletten. STA Travel er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Depositum
Ved bestilling blir det innkrevd et depositum på minimum kr. 3.000 pr person med mindre annet er avtalt. Vennligst bemerk at enkelte flybilletter må betales umiddelbart etter bestilling. Depositum betales ved bruk av tilsendte betalingsinformasjon og har forfall samme dag som reisen bekreftes.
I spesielle tilfeller kan det innkreves ytterligere reservasjonsgebyrer. Dette vil i så tilfelle opplyses om sammen med tilbudet.

Restbeløpet
Restbeløpet forfaller normalt til betaling 10 uker før avreise med mindre annet er opplyst. Ved bestilling av reise mindre enn 10 uker før avreise forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart. Overholdes ikke fristen for betaling av restbeløpet bortfaller avtalen og kunden mister sitt depositum.

Betaling
Hos oss kan man betale med faktura eller kort (Visa og Mastercard). Vi tar ikke imot kontanter eller andre typer kort.

Skatter og avgifter
Valuta, oljepris og andre forhold påvirker de skatter og avgifter som legges på billetten og dette kan endres helt frem til billetten utstedes. Man kan sikre seg mot økning i skattene ved å betale for billetten umiddelbart ved bestilling. Hvis ikke må alle eventuelle økninger som kommer etter bestilling innkreves fra kunden før avreise.

Endringer
Dersom det er mulig å foreta datoendring eller annen endring, blir det beregnet et gebyr på kr. 500 pr person pr endring i tillegg til gebyrer som tilkommer fra leverandørene. Sjekk med din reisekonsulent hvilke restriksjoner som gjelder for din bestilling.

Avbestilling
Følgende regler gjelder ved avbestilling av flybilletter:

1) Ved avbestilling mer enn 24 timer (gjelder virkedager) før avreise blir det beregnet et ekspedisjonsgebyr på kr. 3.000 per person eller innbetalt depositum pluss eventuelle gebyr fra våre samarbeidspartnere (Merk at enkelte flybilletter ikke er refunderbare).

2) Ved avbestilling mindre enn 24 timer (gjelder virkedager) er det ingen refusjon.

3) For landarrangementer gjelder andre regler, så sjekk med din reisekonsulent.

Det anbefales at reisende har avbestillingsforsikring som dekker disse utgiftene ved egen sykdom, eller akutt sykdom/død i nærmeste familie. STA Travel tilbyr gunstige forsikringer til sine reisende gjennom Europeiske Reiseforsikring.

Pass, visum og reiseforsikring
Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i orden for reisen. Mange land krever at passet må være gyldig minimum 6 måneder etter hjemkomst samt at man har ledige sider i passet for visum og inn/utreise stempel.

Det kreves visum til Australia. STA Travel kan ordne med 3 måneder turistvisum til sine reisende etter ønske.

Legg merke til at mange land som USA og Canada krever at man registrerer seg elektronisk på forhånd. Vennligst sjekk din reiserute nøye da dette gjelder også ved kun mellomlanding.

Husk gyldig pass og reiseforsikringsbevis med kontaktinformasjon og polisenummer. Vi anbefaler også å ta kopi av passet og medbringe på reisen i tilfelle man skulle miste det.

Det er en god ide å gjøre seg kjent med vilkårene i reiseforsikringen. Ta kontakt om du trenger reiseforsikring, vi samarbeider med Europeiske Reiseforsikring.

Mangler som påvises under reisen
Dersom kunder mener det er grunn til klage eller kan påvise mangler under reisen, skal klagen rettes til leverandøren på stedet (for eksempel hotellet), slik at mangelen kan utbedres eller problemet løses. Dersom problemet/mangelen ikke blir løst må dette påpekes skriftlig og man må få underskrift på dette av leverandøren, slik at STA Travel kan ta opp problemet med leverandøren i etterkant.

Lov om pakkereiser
STA Travel sine reisevilkår bygger på ‘Lov om pakkereiser’ for reiser som faller innenfor definisjonen i denne. Pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for bedriftskunder. Ved salg av kun flybilletter eller andre reisetjenester som ikke er pakkereise, opptrer vi kun som agent for flyselskapet eller den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med slike reisetjenester må rettes direkte til leverandøren av disse.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendringer grunnet forhold som vi ikke har innflytelse over, som for eksempel endring i valutakurser, olje- og brennstoffpriser, skatter og avgifter. Ved økninger som følge av eventuelle endringer vil dette bli fakturert uten varsel senest 20 dager før avreisedato. Dette gjelder også selv om sluttfaktura er sendt og betalt tidligere.
Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent kan kunden heve avtalen. Ved reduksjoner i valuta, oljepriser, skatter og avgifter eller lignende vil dette gi en tilsvarende reduksjon i prisen. Flytider og -selskap kan bli endret som følge av forhold som vi ikke har innflytelse over. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig.

Øvrige forhold som vi ikke har kontroll over, som vær, uroligheter, stengte veier, skogbrann, seilingsforhold, streik etc. kan føre til endringer i reiseprogrammet. Vi vil da endre reiseprogrammet så godt som mulig uten at erstatningsansvar oppstår.

Hjemmeside og kataloger
Informasjonen på våre hjemmesider og i våre kataloger kan avvike fra turen du bestiller. Vi reserverer oss mot trykkfeil og eventuelle endringer i programmet gjort av våre leverandører.

Vaksinasjoner
For informasjon om vaksinasjoner kontakt din lege eller se www.landsider.no for aktuell informasjon. Vær oppmerksom på at ulike regler kan gjelde avhengig av hvilke land man reiser inn fra.

Medisin
Reseptfri medisin kan fritt tas med. Hvis du tar med større mengder reseptbelagt medisin, bør du få med en engelskspråklig erklæring om bruk av medisin fra lege.

Lokale hotell- og flyplassavgifter
Visse land krever avreiseskatt når man forlater landet. I en del land kreves det også inn en lokal turistskatt på hotellet ved utsjekk.

Internasjonal førerkort
Internasjonalt førerkort er obligatorisk i store deler av verden og det fås hos NAF, www.naf.no.

Tollbestemmelser
Det er viktig å sjekke tollkvotene for hvert enkelt land. Det er alltid den reisendes ansvar at gjeldende regler blir overholdt. Er du i tvil, kontakt det gjeldende lands ambassade.

Re-bekreftelse og tidsendringer
Vi anbefaler at man sjekker avgangstider for fly i god til før avreise, i tilfelle det har oppstått endringer. Dette gjelder også lokale flystrekninger som ofte kan endre seg etter at man har reist fra Norge. Det kan være endringer på tider, flynummer etc. som vi ikke får kommunisert tidsnok. Kontakt flyselskapet lokalt ved behov.

Vær oppmerksom på at dersom man ikke benytter flystrekninger i reisen vil dette medføre at resten av flybilletten blir kansellert.
Enkelte landarrangement krever re-bekreftelse 48 til 24 timer før avgang. Dette vil være opplyst i reisedokumentene, og er viktig at gjøres slik at man ikke går glipp av viktig informasjon eller mister plassen.

ISIC-, IYTC-kort
For visse typer STA Travel billetter kreves det at man har et ISIC og IYTC kort. Disse kan kjøpes i våre butikker og krever at det fremvises et gyldig studentbevis eller legitimasjon på at man er under 31 år. Kortene er gyldig i ett år.

Bagasje
Bagasje er ikke alltid inkludert i flybilletten. Ekstrakostnader kan tilkomme, hør med din reisespesialist om hva som gjelder for dine billetter. Hvor mye bagasje du kan ha med varierer fra selskap til selskap.
Enkelte utflukter har strenge restriksjoner på bagasje, dette vil stå opplyst i reisedokumentene.

Enkeltreise
Mange destinasjoner krever at man kan fremvise utreisebillett. Sjekk med ambassaden hvilke regler som gjelder til de ulike landene du skal besøke.